Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto
Slovenský Košík
Produkty

Dotácie

MOMENTÁLNE POZASTAVENÉ!

Dotácie - Zelená domácnostiam všeobecne 

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. AERIAL s.r.o. je zapísaný v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II.

Všeobecne: V rámci projektu Zelená domácnostiam majú domácnosti nárok získať finančný príspevok na fotovoltickú elektráreň s výkonom do 10 kW.

Zelená domácnostiam: Najznačnejším rozdielom voči minulým rokom je ukončenie priority na systémy s akumuláciou v batériách. Tým pádom sa dostávajú do popredia opäť aj sieťové (On-Grid) elektrárne a elektrárne na FV ohrev vody.

Výška podpory: Sadzba podpory je 500€ na 1kW  a maximálny finančný príspevok na panely dosahuje 1500 € .