Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto
Slovenský Košík
Produkty

Odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY - do 14dní od zakúpenia tovaru!

(Vytlačte a vyplňte tento formulár, len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy. Priložte ORIGINÁL FAKTÚRU!!!)

Komu: AERIAL s.r.o., Stará spišská cesta 20/A, 040 01 Košice

web: www.aerial.sk  e-mail: aerial@aerial.sk          telefón 055-6221537, 0911311432

 

 1. Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí

   

 2. tejto služby*:......................................................................

   

 3. Číslo objednávky**•...........................................................

 

 1. Dátum objednania/Dátum prijatia*.............................................................................

   

 2. Meno a priezvisko spotrebiteľa: .................................................................................

 

 1. Adresa spotrebiteľa :..................................................................................................

 

Telefónne číslo:.......................................................

 

 1. Číslo bankového účtu (na ktorý bude vrátená kúpna cena)

 

IBAN: SK..............................................................................

 

 1. Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):..........................................

 2. • Dátum:...................................................................

  *Nehodiace sa prečiarknite

  ** Nepovinný údaj (jeho uvedenie však urýchli vybavenie žiadosti o odstúpenie od